Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Phiếu xuất kho

Phiếu xuất kho ghi nhận các hoạt động bán hàng. Có các loại xuất kho: xuất bán, xuất sử dụng nội bộ, xuất trả nhà cung cấp và xuất điều chỉnh

Thêm mới phiếu xuất kho

Bước 1: Mở màn hình phiếu xuất kho

- Cách 1: Từ Menu chọn Cửa hàng, đại lý\Nghiệp vụ\Phiếu xuất kho

- Cách 2: Từ Sơ đồ bán hàng, chọn Bán sỉ, trả tiền sau

Bước 2: Nhập liệu

Nhập các thông tin cần phải có của phiếu xuất như: tên kho, khách hàng, phương thức xuất kho, hình thức thanh toán, và danh sách hàng hóa, dịch vụ

Chọn khách hàng

Để chọn Khách hàng, click vào ô 3 chấm ("...") hệ thống sẽ hiện lên danh sách các Khách hàng để chọn. 

Quý khách có thể nhập một số ký tự trong tên của Khách hàng để hệ thống tìm nhanh hơn

Trường hợp chưa có Khách hàng, quý khách click vào nút "Thêm" hệ thống sẽ mở màn hình Thêm nhanh đối tượng để nhập vào.

Xem công nợ thực tế

Sau khi chọn khách hàng, hệ thống tự động kiểm tra số dư công nợ của khách hàng, hạn mức công nợ. Tại đây, quý khách có thể quyết định thông qua đơn hàng này hay không? Đồng thời, quý khách có thể kiểm tra lịch sử giao dịch của khách hàng này bằng cách nhấn  nút "Chi tiết công nợ". 

Chọn hàng hóa, dịch vụ

Tại lưới danh sách hàng hóa, cột "Tên hàng", qúy khách click vào "..."  hệ thống sẽ hiện tất cả các hàng hóa dịch vụ để chọn

Nhập số tiền, đơn giá

- Đơn giá từ bảng giá: nếu có bảng giá từ trước thì hệ thống tự động điền giá bán vào

- Đơn giá: Nếu chưa có bảng giá, hoặc muốn điều chỉnh giá bán thì quý khách click vào ô Đơn giá để điều chỉnh lại

Bước 3: Lưu và In

Sau khi nhập liệu xong, quý khách nhấn lệnh Lưu để hoàn tất nhập liệu

Phiếu sau khi lưu thành công có thể In ra ngay.

Nếu quý khách muốn thay đổi biểu mẫu xuất kho, thì liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí

Bước 4: In hóa đơn GTGT

Trường hợp quý khách sử dụng phần mềm Táo Quân để in hóa đơn GTGT thì nhấn 1 trong 2 lệnh in "GTGT" hoặc "GTGT Sau giảm"

Chúng tôi sẽ điều chỉnh mẫu in hóa đơn theo đúng thiết kế của quý khách miễn phí lần đầu tiên

Sửa hoặc xóa phiếu xuất kho

Vào mục Danh sách phiếu xuất kho để sửa hoặc xóa phiếu

Các thao tác và thuật ngữ liên quan

Thanh toán tiền mặt, Công nợ

Trường hợp bán hàng thanh toán ngay, quý khách chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt, hệ thống sẽ tự tạo 1 phiếu thu tiền, và có thể In phiếu thu ở mục "Nâng cao" -> "In phiếu thu"

Trường hợp bán hàng công nợ, quý khách chọn phương thức thanh toán là Công nợ, hệ thống sẽ ghi nhận số nợ của khách hàng này, quý khách có thể theo dõi công nợ tại Sổ tổng hợp công nợ

Nâng cao

Trong trường hợp quý khách sử dụng Phần Mềm Táo Quân để In Hóa đơn GTGT và báo cáo Thuế, thì vào mục Nâng cao để điền một số thông tin liên quan đến hóa đơn GTGT như Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, ...

Tại mục Nâng cao quý khách có thể xem các định khoản lúc xuất kho để có thể theo dõi về kế toán

Các thông tin khác dùng khi quý khách cần, nếu chưa dùng thì để trống hoặc giá trị mặc định

Chiết khấu và giảm giá

Phần mềm cung cấp 2 cách nhập chiết khấu giảm giá đồng thời

- Nếu cần giảm giá cụ thể theo từng hàng hóa thì quý khách nhập vào cột "% giảm" hoặc "Tiền giảm"

- Nếu cần chiết khấu 1 số tiền chung chung, thì sau khi nhập đầy đủ hàng hóa, quý khách nhập số tiền đó vào mục "Chiết khấu", hệ thống sẽ tự động phân bổ ra cho các hàng hóa 

Phương thức xuất kho

Hệ thống hỗ trợ 4 phương thức nhập chính 

- Xuất bán: bán hàng hóa dịch vụ, ghi nhận doanh thu và giảm tồn kho

- Xuất sử dụng: bán hàng dịch vụ, ghi nhận doanh thu nội bộ và giảm hàng tồn kho

- Xuất trả: dành cho việc nhập trả hàng mà quý khách đã mua vào. 

- Xuất điều chỉnh: dùng cho việc điều chỉnh số liệu cho khớp với thực tế tồn kho. Chỉ lập phiếu sau khi kiểm kho

Trong trường hợp đặc thù riêng của doanh nghiệp chúng tôi sẽ thêm một số phương thức xuất khác để quý khách quản lý doanh thu tốt hơn.

Xác nhận xuất kho

Phần mềm Táo Quân cung cấp cách thức để giúp Thủ kho quản lý tốt hơn bằng cách Xác nhận xuất kho.

Sau khi Kế toán kho (hoặc Nhân viên bán hàng) làm phiếu xuất kho, Thủ kho sẽ khóa phiếu này lại. Phiếu đã khóa thì Kế toán kho không thể thay đối số lượng và hàng hóa nếu chưa thông báo cho Thủ kho.

Các câu hỏi thường gặp

Vì sao không thấy danh sách hàng hóa, dịch vụ?

Khi click vào "..." ở cột Tên hàng mà không thấy hàng hóa, thì chắc chắn là do

- Hết hàng: Lúc xuất kho phần mềm chỉ hiện các hàng tồn kho hoặc hàng là dịch vụ (không quản lý tồn kho)

- Ngưng sử dụng: Đối với các hàng hóa đánh dấu "Ngưng dùng", phần mềm sẽ không hiện các hàng hóa này.

- Hàng hóa vừa thêm vào trong danh mục và vừa nhập kho tức thì: Trong trường hợp này quý khách đóng màn hình Phiếu xuất kho rồi mở lại hoặc tắt phần mềm rồi mở lại.

Vì sao lúc chọn hàng hóa lại không có giá bán?

- Giá bán tại phiếu xuất kho được lấy tại mục Giá bán sỉ, quý khách vào đó để thêm hoặc điều chỉnh lại bảng giá

- Xem Cơ chế lấy giá bán