Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Nhóm Quyền

Khai báo nhóm quyền sẽ giúp quý khách thuận tiện hơn lúc phân quyền nhân viên cùng một chức danh công việc: thu nhân, kế toán kho, thủ quỹ, nhân viên kinh doanh, kế toán tổng hợp, kế toán trước, ban giám sát, ban giám đốc ....

Bước 1: Mở màn hình Nhóm Quyền

Menu nhóm quyền

Bước 2: Nhấn lệnh Thêm

Bước 3: Nhập tên nhóm và mô tả quyền 

Thông tin nhóm quyền

Bước 4: Chỉ định các chức năng được phép truy cập, sau đó nhấn lệnh Lưu

Chỉ định các chức năng theo nhóm quyền

 

Làm sao để áp dụng các nhóm quyền

Vào màn hình Nhân viên để áp nhóm quyền cho từng nhân viên