Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Khách hàng, nhà cung cấp

Danh mục đối tượng bao gồm các Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Ngân hàng, Đối tác ... có liên quan đến công ty, cửa hàng của quý khách. Lập danh mục đối tượng là bắt buộc nếu muốn quản lý doanh thucông nợ hiệu quả 

Bước 1: Mở màn hình Khách hàng, Nhà cung cấp

Bước 2: Nhấn lệnh Thêm

Bước 3: Nhập các thông tin sau đó nhấn lưu