Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Hệ thống cửa hàng

Thông tin tại màn hình hệ thống cửa hàng dùng làm phần tiêu đề khi in hóa đơn, phiếu thu chi và các báo cáo. Mặc định thông tin tại đây có được là do quý khách nhập vào lúc đăng ký sử dụng.

Nếu quý khách đăng ký gói cơ bản cho hữu hạn công ty/cửa hàng thì quý chỉ có quyền chỉnh sửa các thông tin để in hóa đơn chuyên nghiệp.

Đối với quý khách đăng ký gói siêu cao cấp không giới hạn số cửa hàng thì quý khách sẽ có thể tự thêm mới cửa hàng/chi nhánh.

Để thay đổi thông tin của công ty, cửa hàng, quý khách làm theo các bước sau

Bước 1: Mở màn hình, rồi nhấn lệnh sửa

Menu cửa hàng

Bước 2: Nhập thông tin mới vào

Thông tin mới cửa hàng

Bước 3: Tắt phần mềm rồi mở lại để thử in lại hóa đơn với thông tin mới