Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Hàng hóa, dịch vụ

Có 2 cách lập danh mục hàng hóa: Lập theo từng bước, hoặc lập hàng loạt từ Excel. Lập danh mục hàng hóa là bắt buộc để quản lý tồn kho, doanh thu, lãi gộp được hiệu quả

1. Lập danh mục Hàng hóa, vật tư theo từng bước

Bước 1: Mở màn hình danh mục Hàng hóa vật tư

- Cách 1: Vào theo Menu Hệ thống\Danh mục\Hàng hóa, vật tư

- Cách 2: Bàn làm việc chọn mục Hàng hóa

Bước 2: Nhấn lệnh Thêm

Bước 3: Nhập liệu

Quý khách điền các thông tin vào màn hình như sau

Thêm hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ

- Nếu chưa có nhóm hàng thì nhấn nút "+" để thêm nhanh nhóm hàng

- Nếu muốn mã hàng được sinh tự động thì nhấn nút "+" ngay bên cạnh

- Nếu chưa có đơn vị tính thì chọn tick "Mới" để thêm nhanh đơn vị tính

Thêm đơn vị tính mới

Bước 4: Nhấn lệnh Lưu 

Nhấn lệnh Lưu để hoàn tất nhập liệu

 

2. Lập danh mục hàng hóa, vật tư hàng loạt

Bước 1: Tại màn hình Hàng hóa, vật tư chọn nút "Nhập Excel"

Menu Excel

Bước 2: Soạn thảo dữ liệu

- Click vào "Xem bằng Excel" để mở biểu mẫu Excel

Mở biểu mẫu lên để soạn thảo

- Quý khách nhập đầy đủ thông tin vào các cột theo đúng mẫu sau đó lưu lại Desktop

Soạn thảo Excel

Bước 3: Nhập dữ liệu Excel vào phần mềm

Chọn file Excel đã lưu lại tại Desktop, hệ thống sẽ tự động thêm vào

Chọn file excel

Ngoại lệ

Trường hợp tên hàng hóa đã có hoặc bị trùng mã, trùng tên hàng hóa thì hệ thống sẽ hiện ra màn hình thông báo lỗi

Lỗi imporrt vật tư

Khi thấy thông báo lỗi này, thì sửa lại file excel: Hàng hóa nào trùng mã, trùng tên thì sửa lại mã hàng/tên hàng cho đúng hoặc xóa dòng này trong file excel.

Sau đó, Làm lại Bước 3

 

3. Thêm nhanh nhóm hàng

Nếu chưa có nhóm hàng, loại hàng. Quý khách có thể thêm nhanh tại màn hình này.
Trong trường hợp quý khách muốn thêm hàng loại Nhóm hàng, loại hàng thì vào mục Nhóm hàng hoặc Loại hàng
 
Để thêm nhanh nhóm hàng tại màn hình Hàng hóa, vật tư

Bước 1: Click vào nút "+" ngay bên cạnh mục Nhóm hàng

 

Bước 2: Nhập thông tin nhóm hàng

Nếu chưa có Loại hàng thì Click vào "Tạo mới loại hàng" và nhập thông tin của Loại hàng
Nhập mới loại hàng hóa

Bước 3: Nhấn "Lưu" để tự động quay về màn hình Hàng hóa, vật tư

 

4. Một số lưu ý khi quy hoạch doanh mục hàng hóa

Giá mua mặt định

Dùng để điền tự động giá mua đã có VAT lúc nhập hàng, điều này giúp tăng tốc độ nhập liệu của thủ kho

Có quản lý tồn kho

Đối với các dịch vụ nói chung (như hải quan, dv sửa chữa, dv lắp đặt, ...) không cần quản lý tồn kho (không cần nhập kho vẫn xuất bán bình thường) thì quý khách không đánh dấu chọn "Có quản lý tồn kho"

Đối với các hàng hóa, vật tư có tồn kho (có nhập, xuất) thì đánh dấu chọn mục này, mặt định hệ thống chọn Có quản lý tồn kho

Ngưng dùng

Trong trường hợp quý khách cần xóa 1 hàng hóa, dịch vụ không còn kinh doanh mà không thể xóa được thì chọn mục "Ngưng dùng"

Hàng hóa sau khi ngưng dùng thì sẽ không hiện lên tại các màn hình Nhập kho, xuất kho, bán lẻ, hay chuyển kho

Cho phép sửa giá bán lẻ

Đặc trưng chung của bán lẻ theo siêu thị, cửa hàng là nhân viên thu ngân không thể tự điều chỉnh giá bán. Giá bán lẻ thường do giám đốc lập từ trước. 

Trong một số trường hợp, công ty cửa hàng của quý khách có những mặt hàng không thể đặt giá trước (sửa chửa, dịch vụ, chi phí lắp đặt ...) thì chọn mục "Cho phép sửa giá bán lẻ"

Trường thông tin này chỉ áp dụng cho màn hình Hóa đơn bán lẻ

Tài khoản kế toán

Nếu quý khách không chuyên về kế toán thì nên để mặt định

- Trong trường hợp quản lý kế toán dịch vụ thì nên chọn tài khoản doanh thu cho phù hợp với định khoản (vd: 513, 711)

- Trong trường hợp quản lý nguyên vật liệu thì nên chọn tài khoản hàng hóa cho phù hợp với định khoản (vd: 152, 155)