Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Mô tả chức năng

Với mục tiêu kiểm soát hầu hết hoạt động của công ty với chi phí vận hành thấp nhất và thời gian làm chủ phần mềm đối với nhân viên là nhanh nhất. Đặc biệt phần mềm có thể giúp bạn có thể quản lý được nhiều chi nhánh – cửa hàng ngay lập tức, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Tất cả các bộ phận đều dùng chung 1 phần mềm, giúp tổng hợp nhanh chóng và đồng nhất giữa hàng tồn kho, kế toán, bán hàng, bảo hành, khuyến mãi - maketing ....

Phần mềm Táo Quân hỗ trợ các phân hệ sau

Lợi ích

Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, tồn kho ở mức thấp nhất

Công nợ rõ ràng, cảnh báo nợ quá hạn, nợ khó đòi

Báo cáo doanh số, lãi gộp, chi phí, lợi nhuận, chính sách, khen thưởng đầy đủ

Kế toán tài chính rõ ràng, đủ bộ

Tiếp cận dễ dàng, chỉ cần biết cơ bản về máy tính là có thể sử dụng phần mềm

Dùng thử miễn phí 30 ngày

Tùy chỉnh phần mềm theo quy trình đặc trưng của doanh nghiệp

Tính năng nổi bậc

Quản lý IMEI/ Serial chuyên dụng: Đặc biệc phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh điện thoại, điện máy, Sim thẻ. Tính giá vốn đích danh theo IMEI/Serial.

Truy vấn ngược: Kiểm soát số liệu dễ dàng bằng cách truy lại chứng từ gốc bằng một đúp chuột từ mọi báo cáo.

Tốc độ siêu nhanh: Tối đa 3 giây cho các báo cáo thông thường. Tối đa 10 giây cho báo cáo tổng hợp nhiều công ty, chi nhánh

Định khoản, kết chuyển tự động: Kế toán viên không cần định khoản mỗi lần nhập chứng từ. Các nghiệp vụ thường gặp đã được khai báo sẵn và người dùng có thể thay đổi.

Phân quyền: Phân quyền thêm/sửa/xóa nội dung; phân nhân viên phụ trách khách hàng; phân quyền thời hạn nhập liệu

Quản lý thay đổi dữ liệu: Xem lại tất cả chứng từ kế toán đã xóa, sửa trước đó