Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Quản lý kho

Tập hợp hơn 91 nghiệp vụ kho được các doanh nghiệp chọn lọc, nhân viên kho an tâm hơn khi tự kiểm soát được lượng hàng hóa trong kho. Làm hậu phương vững chắc cho doanh nghiệp hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu kinh doanh.

Phần mềm CÁ CHÉP đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp quản lý hàng hóa có IMEI/Serial như điện thoại, điện máy, sim thẻ.

Phân hệ Hàng tồn kho gồm các nhóm chức năng

Lợi ích