Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Hỏi đáp

Cho tôi hỏi, dùng thử được bao lâu. Tôi muốn dùng miễn phí phần mềm bán hàng thì dùng được chức năng nào.

Phong Hỏi: 8 năm 6 tháng trước

Chào bạn. Bạn dùng thử được tất cả chức năng trong vòng 30 ngày. Nếu bạn dùng miễn phí thì bạn có thể - Quản lý tồn kho: nhập kho, xuất kho, chuyển kho, báo cáo tồn kho, báo cáo nhập, báo cáo xuất; - Quản lý ngân quỹ: thu tiền, chi tiền, báo cáo sổ quỹ, báo cáo thu tiền, báo cáo chi tiền; - Danh mục khách hàng, vật tư, ...

Admin Trả lời: 8 năm 6 tháng trước