Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Cập nhật miễn phí

Định kỳ hàng tuần Phần Mềm Cá Chép sẽ cập nhật phiên bản mới để đáp ứng nhu cầu của đông đảo quý khách hàng. Ngay khi mở phần mềm, nếu có phiên bản cập nhật thì phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Thông tin các lần thay đổi sẽ được liệt kê trong bài viết này

Cập nhật Phần mềm Táo Quân phiên bản 1.1.4.7

Ngày cập nhật: 02/06/2014

Nội dung

- Thêm chức năng quản lý Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận, Công nợ theo Dự án, Chương trình, Phòng ban. Phù hợp với các doanh nghiệp thực thi hợp đồng theo dự án, chương trình, sự kiện

- Thêm chức năng làm giá theo chính xác từng IMEI/ Serial/ Theo lô/ SIM số đẹp. Phù hợp với hàng đã qua sử dụng, giá không đồng nhất giữa các mặt hàng cùng SKU.


Cập nhật Phần mềm Táo Quân phiên bản 1.1.4.6

Ngày cập nhật: 10/05/2014

Nội dung

- Thêm tính năng điều chỉnh định khoản lúc nhập kho, xuất kho


Cập nhật Phần mềm Táo Quân phiên bản 1.1.4.5

Ngày cập nhật: 01/05/2014

Nội dung

- Thêm tính năng Import nhanh danh mục vật tư, danh mục Đối tượng