Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0933 204 303

Mừng Công Ty Táo Quân tròn 3 tuổi

Chào mừng kỷ niệm Công Ty TNHH Phần Mềm Táo Quân tròn 3 tuổi, từ ngày 12/06/2015 đến hết ngày 12/07/2015 khách hàng khi đăng ký sử dụng phần mềm bán hàng sẽ được miễn phí 3 năm sử dụng

Mừng Táo Quân tròn 3 tuổi

Thời gian và ưu đãi

* Thời gian áp dụng: download và đăng ký sử dụng từ ngày 12/06/2015 đến hết ngày 12/07/2015

Nội dung ưu đãi

* Miễn phí trong 3 năm Phần mềm bán hàng gồm các chức năng

 TT  Chức năng

Ghi chú

1

 Nhập hàng, xuất hàng, chuyển hàng

 Lập phiếu, in ấn, sửa đổi thông tin
2

 Quản lý IMEI: nhập xuất theo IMEI/Serial  

 Nhập IMEI, in phụ lục 
3

 Phiếu thu, phiếu chi

 Lập phiếu, in ấn, sửa đổi thông tin
4

 Báo cáo tồn kho, kiểm soát hàng hóa

 Gồm tồn kho hiện tại, nhập xuất tồn, ngày tồn kho, báo cáo nhập,
báo cáo xuất, bc chuyển, báo cáo IMEI...
5

 Sổ quỹ, báo cáo thu chi

 Xem lịch sử thu chi, kiểm quỹ nhanh hơn
6

 Báo cáo công nợ

 Báo cáo Sổ tổng hợp công nợ, chi tiết công nợ từng khách hàng,
công nợ quá hạn, đối chiếu công nợ ...
7

 Báo cáo bán hàng: doanh số bán, lãi gộp

 Theo 31+ tiêu chí: khách hàng, hàng hóa, nhân viên, dự án, kho hàng …
8

 Kế toán tổng hợp

 Phiếu hạch toán, khóa sổ, kết chuyển, chuyển kỳ, sổ cái, nhật ký chung ...

* Áp dụng cho 1 khách hàng chỉ có 1 user (không hạn chế số lượng máy)

Lưu ý

* Khách hàng có nhu cầu 2 user trở lên sẽ không có ưu đãi, sử dụng theo giá niêm yết

* Khách hàng muốn thêm chức năng khác chỉ tính phí trên các chức năng đó, xem bảng giá đầy đủ tại đây